Seizoen

Ons aanbod ‘open’ wandelingen

Regelmatig worden wij gecontacteerd door mensen die graag meewandelen, maar geen groep kunnen samen brengen. Voor hen bieden we vanaf nu geregeld wandelingen aan waarop je vrij kan inschrijven. Het aantal deelnemers per wandeling is beperkt tot 20 per gids, de deelnameprijs vastgelegd op € 10.

Als start bieden we je alvast de kans om deel te nemen aan onze succesvolle wandelingen rond de figuur van Gilbert Van Schoonbeke. Meer info in het kader hiernaast.

Een korte winterpauze

Hoewel u nog steeds groepswandelingen kan boeken, gaan onze open wandelingen even de koelkast in.

Weldra verschijnen hier nieuwe datums voor wandelingen in het teken van Gilbert Van Schoonbeke, en van…

Dat laatste moet nog even geheim blijven, maar voor volgend jaar bereiden we alweer een reeks open wandelingen voor rond een andere bekende Antwerpenaar.

Kom af en toe eens kijken, binnenkort komt er alvast meer informatie.

Seizoen

Inschrijven

via formulier

via mail

via telefoon: +32 (0)3 303 72 79

Wij nemen maximaal 20 mensen per gids mee. Let op: Je reservatie is pas finaal als je € 10 per persoon over hebt geschreven op rekening BE10 0018 2628 7304 op naam van Antwerpen à la Carte, met vermelding van je naam en de datum van de wandeling.