Seizoen

Ons aanbod ‘open’ wandelingen

Regelmatig worden wij gecontacteerd door mensen die graag meewandelen, maar geen groep kunnen samen brengen. Voor hen bieden we vanaf nu geregeld wandelingen aan waarop je vrij kan inschrijven. Het aantal deelnemers per wandeling is beperkt tot 20 per gids, de deelnameprijs vastgelegd op € 10.

Als start bieden we je alvast de kans om deel te nemen aan onze succesvolle wandelingen rond de figuur van Gilbert Van Schoonbeke. Meer info in het kader hiernaast.

Hij leerde zijn volk brouwen

Het noordelijke traject rond Eilandje en Stadswaag

Zaterdag 21 september, 10u30 tot 12u00

Zaterdag 26 oktober, 10u30 tot 12u00

Afspraak telkens aan standbeeld Brabo, Grote Markt

Seizoen

Hij leerde zijn volk bouwen

Het zuidelijke traject rond Stadsomwalling en Graanmarkt

Zaterdag 12 oktober, 14u00 tot 15u30

Zaterdag 9 november, 14u00 tot 15u30

Afspraak telkens aan Nationale Bank, Frankrijklei

Inschrijven

via formulier

via mail

via telefoon: +32 (0)3 303 72 79

Wij nemen maximaal 20 mensen per gids mee. Let op: Je reservatie is pas finaal als je € 10 per persoon over hebt geschreven op rekening BE10 0018 2628 7304 op naam van Antwerpen à la Carte, met vermelding van je naam en de datum van de wandeling.