Wist je dat Antwerpen meer dan 160 Madonnabeelden huisvest?

Als je door de oude binnenstad kuiert kan je er eenvoudigweg niet naast kijken: op heel wat hoekpercelen staat een madonnabeeld, vaak vergezeld van een lantaarn. De oudste van deze gevelbeelden gaan terug op de 17de eeuw, de tijd van contrareformatie en barok. De jezuïeten, die in Antwerpen de voornaamste vormgevers waren van de contrareformatie, stelden de Mariaverering centraal in hun beleid, en voor Antwerpen was dat een goede zet: de hoofdkerk was immers ook al toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw. Hun ijver ging zelfs zo ver dat ze het stadsbestuur ertoe overhaalden het Brabobeeld in het stadhuis te vervangen door een Madonnabeeld.

Ooit hebben er veel meer beelden gestaan in de stad, en de meeste zijn verdwenen. Dat er nog ruim 160 zijn overgebleven is te danken aan de inzet van Voor Kruis en Beeld, een vzw die de verzorging van de Mariabeelden op zich genomen heeft, nu de meeste religieus geïnspireerde buurtschappen in de nevelen des tijds verzwonden zijn. De vzw Voor Kruis en Beeld neemt het, mede met steun van het Koning Boudewijnfonds, op voor dit straatpatrimonium en gaat waar nodig over tot professionele restauraties. Die inzet heeft hen ook al internationale erkenning opgeleverd, zo kregen ze ooit al de prestigieuze Henry Ford Award en de Prijs van Europa Nostra toegekend.