ZURENBORG

Wandelen door een architectonische speeltuin

Ga mee terug naar de Belle Epoque

Einde van de 19e eeuw, met de enorme bevolkingstoename, wordt op het oude Hof Van Plaisantie Zurenborg in Berchem een volledig nieuwe wijk geboren, deels met mooie herenhuizen in neo-classicistische stijl, deels in een mengeling van stijlen waaronder Art-Nouveau. De wijk wordt dikwijls genoemd naar de meest spectaculaire lei, de Cogels-Osylei, een aaneenschakeling van paleizen, het ene al indrukwekkender dan het andere. En op de rotonde is Chambord zeker niet ver weg. Toen in 1984 170 huizen door Minister Van Mechelen werden beschermd, bezat Berchem op slag meer beschermde gebouwen dan Brussel.

Ongetwijfeld de moeite om even van dichterbij te bekijken.

Hoogtepunten van de wandeling

  • Cogels-Osylei met rotonde
  • Waterloostraat en Transvaalstraat
  • Tramplein
  • Dageraadplaats

Beschikbare sauzen voor deze wandeling

Wanneer je dat wenst kan je, zonder meerkost, de wandeling laten overgieten met een sausje, waardoor een bepaald thema beklemtoond wordt tijdens de rondgang.

Een beschrijving van de verschillende sausjes vind je hieronder. Uiteraard kan je ook opteren voor een algemene wandeling zonder extra klemtonen.

zurenborg-straatzicht-AalC-400x267

Een versteend verhaal

Je zal in deze wijk vlotjes enkele pareltjes van Art Nouveau ontdekken, de meeste huizen hebben trouwens ook een mooie naam die in de gevel wordt uitgebeeld: Quinten Metsys, De Slag van Waterloo, de Vier Jaargetijden, les Mouettes of Scaldis, maar daar blijft het niet bij. De architecten kregen meermaals de opdracht meerdere huizen als één architecturaal geheel te ontwerpen en dat geeft ons bijvoorbeeld het ensemble “De Tijd” met “de ochtend, de dag, de avond, de nacht en de Tijd”. Of wat dacht je van “In de Sterre, de Sonne en de Mane”?

Vroeger en nu

Hoe is de wijk tot stand gekomen? Hoe komt het dat we we hier zoveel Art Nouveau huizen kunnen bewonderen? Waarom bouwde men hier de grootste stelplaats van tram en buurtspoorwegen? Wat betekent Zurenborg? Wat zijn de plannen met deze wijk naast de Ring van Antwerpen, nu deze overkapt zal worden?

Mensen van hier

We laten deze wijk tot leven komen. Niet alleen bij de oprichting van de wijk kwamen kunstenaars naar Zurenborg, ook toen de wijk wat in ongenade geraakte in de jaren 70 van de vorige eeuw, wisten opnieuw artiesten de wijk te appreciëren. Herman de Coninck heeft er lang gewoond en zijn echtgenote woont er nog steeds.

De straatnamen zijn dikwijls een verhaal op zich: de Waterloostraat met de Generaal Capiaumontstr en de Generaal Van Merlenstraat en de huisnamen zoals Quinten Metsys of Jan Breydel en Pieter De Coninck catapulteren ons terug in de tijd. En dat de wijk nog leeft, daarvan getuigt het lokaal uitgegeven buurtkrantje de Gazet van Zurenborg.

Zin in meer?

Niet ver van Zurenborg is op de gronden en deels in de gebouwen van het oude Militair hospitaal sinds de jaren 2000 opnieuw een volledig nieuwe wijk uit de grond gestampt, het Groen Kwartier, een combinatie van Nieuwbouw en restauratie en verbouwing van historische gebouwen.

In de gerestaureerde kapel vinden we The Jane van Nick Bril als opvolger van Sergio Herman. De paviljoenen waar de zieke of gewonde soldaten konden recuperen zijn nu heerlijke flats.

A La Carte

Wil je meer informatie? Wil je vooraf of achteraf iets eten met de groep?

We werken voor jullie graag een voorstel uit.