Algemene verkoopsvoorwaarden

Antwerpen à la Carte cvba

 

 1. Algemeen

Antwerpen à la carte cvba is een initiatief van 6 Antwerpse stadsgidsen. Antwerpen à la Carte staat ingeschreven bij de Koophandel Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0683.999.260.

Antwerpen à la carte is een CVBA, gevestigd in Lange Lozanastraat 65 bus 1 te 2018 Antwerpen.

2. Maximum en minimum aantal deelnemers per gids

 

 • Maximum: Voor een wandeling geldt een maximum van 15 deelnemers per gids. De beperking tot 15 deelnemers per gids zorgt ervoor dat je veel comfortabeler kan wandelen in de stad. Voor uitzonderingen op deze regel kan je contact opnemen met de organisatie.
 • Minimum: er is geen minimale beperking voor het aantal deelnemers maar er worden steeds minimum 10 deelnemers aangerekend.

 

3. Bevestiging

Boek je een wandeling bij Antwerpen à la carte via de website of telefonisch ontvang je per e-mail een bevestiging van je wandeling. Hierop staat vermeld op welke datum en op welk tijdstip de wandeling plaatsvindt, waar de wandeling start en het aantal deelnemers dat afgesproken werd.

 

4. Betaling

De betaling voor een wandeling dien je na ontvangst van de factuur binnen de week te voldoen.  Als de betaling niet gebeurd is, wordt het gereserveerde tijdslot opnieuw vrij gegeven.

 

5. Aanvangstijd

 

 • Gelieve tijdig op het startpunt van de rondleiding aanwezig te zijn.
 • Ben je iets later? Bel dan naar het telefoonnummer dat je vindt op de website
 • Ben je meer dan 15 minuten te laat, zonder dit telefonisch te hebben doorgegeven, kan Antwerpen à la Carte de wandeling annuleren. In dit geval wordt het betaalde bedrag niet teruggestort.
 • Antwerpen à la Carte houdt zich aan de afgesproken eindtijd.

6. Wijziging aantal deelnemers

Een wijziging in het aantal deelnemers die een invloed heeft op het aantal vastgelegde gidsen kan tot uiterlijk één week vóór de wandeling worden doorgegeven.


7. Annulering

 

 • Reserveringen kunnen tot uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de wandeling kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij het annuleren van een reservering tot uiterlijk 48 uren vóór aanvang van de wandeling wordt 50% van de factuur terugbetaald.
 • Bij het annuleren van een reservering later dan 48 uren vóór aanvang van de wandeling wordt niets terugbetaald.

8. Prijs

 

De vermelde voorwaarden gelden voor de gekozen wandeling(en) en het vermelde aantal deelnemers. Wijzigingen worden conform onze algemene prijstabellen aangepast. Eventuele bijkomende kosten die door Antwerpen à la carte worden voorgeschoten ( dranken, toegangstickets, … ) worden aangerekend na overleg en wederzijds akkoord.

9. Aansprakelijkheid – Veiligheid

 

Wij hebben voor onze gidsen een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid onderschreven. Dat neemt niet weg dat elke deelnemer verantwoordelijk blijft voor zijn eigen veiligheid, onder andere in het verkeer. Antwerpen à la Carte kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële schade van de deelnemer opgelopen tijdens een wandeling of voor schade door de deelnemer aangebracht aan derden tijdens een wandeling. Antwerpen à la carte kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadigingen of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

Daarom deze praktische tips om de veiligheid te waarborgen:

 • Houd je altijd en overal aan de verkeersregels
 • Houd rekening met andere weggebruikers (auto’s, vrachtwagens, fietsers, wandelaars, …)
 • Volg de instructies van de gids
 • Zorg voor gepaste kledij (naaldhakken en kasseistenen bv. vormen geen goede combinatie)
 • Er zijn geen grote hoogteverschillen te overwinnen in Antwerpen, maar hier en daar kan je trappen tegenkomen. Als je op voorhand meldt dat er zich rolstoel- of rollatorgebruikers in de groep bevinden, kunnen onze gidsen daar rekening mee houden bij het uitwerken van het tracé.

10. Weersomstandigheden en evenementen

 Onze gidsen houden rekening met weersomstandigheden en evenementen. Dat kan inhouden dat het tracé van de wandeling aangepast wordt, dat halt gehouden wordt op locaties waar je beter beschut bent tegen regen en wind, of waar minder lawaaihinder is. Als de weersomstandigheden niet toestaan om veilig door te stad te wandelen (stormwind, ijzel, zware sneeuwval, …) kan in samenspraak een nieuwe datum geprogrammeerd worden voor de wandeling.

11. Uitvoering door derden

Antwerpen à la Carte behoudt zich het recht voor uitzonderlijk een wandeling door derden te laten gidsen.

 12. Evaluatie – Betwistingen

Opmerkingen over de kwaliteit van de dienstverlening kunnen steeds overgemaakt worden, hetzij onmiddellijk aan de gids, hetzij telefonisch hetzij via de website en dit graag ten laatste binnen de 5 dagen na de wandeling. Betwistingen worden bij voorkeur in overleg afgehandeld.

Juridische betwistingen m.b.t. de algemene voorwaarden en facturen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen